O mobilních telefonech, lásce a jiných vymoženostech

Sova & Slamák

ve tvém telefonu bydlí malá paní
co mi pořád říká, abych volal později
že jsi nedostupná a že nejsi k mání
že u tebe nemám žádnou naději

bydlí tam i se svým malým pánem
spolu je jim v té krabičce pěkněji
ač mi už mockrát řekla, že je s námi ámen
vytáčím tě den ode dne častěji

abych opět slyšel hlas té malé paní
v uších už mi bude znít snad navždycky
aby mě ujistila, že tě marně sháním
říká mi to znovu, navíc anglicky

nerad se lehce vzdávám a tak
vymýšlím další útok postupný
cílený telefonní atak, avšak
volaný účastník je dočasně nedostupný

zatímco se půlnoc střídá s ránem
spolu s klasikem já volám: být či nebýt
a z telefonu žvaní paní s pánem:
nemáte dostatečný kredit!
pro lásku nemám dostatečný kredit