DESET EUR ZA TEXTY

14.07.2017
 

Kuba Horák nám zorganizoval koncert v Lužických horách, konkrétně v Krompachu, v restauraci Na Hřebenovce nacházející se prakticky na hranici s Německem. S rodinou namaloval plakát, instaloval ho na návsi, zajistil techniku, zvukaře i diváky. Ti byli hodně veselí už v době našeho příjezdu a asi hodinová zvukovka (klasický zvukařský problém se zapnutím tlačítka „on“) je rozjařila dočista. Koncert měl úžasnou atmosféru daleko předtím, než začal.

Po hraní za námi přišel Horák s kloboukem, do kterého se vybíralo. Z chumlu zmuchlaných bankovek vytáhl jednu desetieurovku a podal nám ji se slovy: „Tu tam hodil jeden Němec. Moc se mu líbily vaše texty...“